Fuktkvotsmätningar

Valutec har under flera år utvecklat metoder för fuktkvotsmätningar med hjälp av olika radiofrekvenser. Tekniken bygger på mätningar av ett spektrum av radiofrekvenser som karakteriserar materialet som undersöks. Genom avancerad signalanalys kan metoden prediktera bland annat fuktkvoten. I en kammartork placeras två antenner i var sin ände av torken, en sändar- och en mottagarantenn.

Metoden är alltså helt beröringsfri och inga detaljer behöver kopplas till virket vid start. Den elektroniska mätenheten sitter utanför klimatet och i den mäts dämpning och fasvridning av radiovågorna som går genom virket, vilket sedan omvandlas till fuktkvot.

Uppmätta värden kan sedan användas som indata för styrning av torkprocessen. De kan nyttjas för övervakning, ge indikation på när slutfuktkvoten uppnåtts eller användas som en styrparameter för satsning av vandringstorkar.


Nyheter__

Logga in

Glömt ditt lösenord? klicka här

KONTAKTUPPGIFTER

Valutec AB
Box 709
931 27 Skellefteå
Tel: 0910 879 50
Fax: 0910 879 59

valutec@valutec.se