Uppgraderingar

Valutec utför alla typer av uppgraderingar och ombyggnationer som behövs för att modernisera anläggningen. Målet är en kapacitets- och/eller kvalitetshöjning som innebär förbättrad totalekonomi för kunden. En punktinsats för att åtgärda den svagaste länken i kedjan kan snabbt betala sig. Oavsett ursprunglig leverantör kan Valutec alltid erbjuda en lösning som uppfyller kraven.

 

Exempel på vanliga åtgärder:

- Installation av System Valmatics
- Basningssystem av högtryckstyp med förvärmt vatten
- Byte av torkportar och inspektionsdörrar
- Byte av värmebatterier
- Byte av cirkulationsfläktar och motorer
- Genomgång av värmesystemet, rörledningar och reglerventiler
- Installation av värmeåtervinning, luft/luft eller luft/vätska. 


Nyheter__

Logga in

Glömt ditt lösenord? klicka här

KONTAKTUPPGIFTER

Valutec AB
Box 709
931 27 Skellefteå
Tel: 0910 879 50
Fax: 0910 879 59

valutec@valutec.se