Nyhet

Driftsättning på Gruvön

De fyra kammartorkar som Valutec levererat till Stora Ensos sågverk på Gruvön kommer att driftsättas under december. Driftsättningen är en del i Stora Ensos satsning på Sveriges största produktionslinje för korslimmat trä (CLT).
– Projektet och byggandet av torkarna har funkat precis som tänkt med ett bra samarbete hela vägen. Att vi fått förtroendet att leverera både torkar och styrsystem känns självklart mycket bra, säger Jon Lindberg, försäljningschef på Valutec.

Stora Ensos satsning ska stärka företagets ställning som global leverantör av högkvalitativa byggelement i trä. Stora Enso är Europas största leverantör av träprodukter, i och med CLT-investeringen i Gruvöns sågverk kommer man att bidra till en ökad kapacitet.
I takt med att förädlingsgraden av trä ökar krävs mer av hela kvalitetskedjan. Där spelar torkningen av virket en betydande roll.
– Torkningen är så viktig för slutresultatet att den ska vara en angelägenhet för varje ledningsgrupp. Vi tycker att utvecklingen generellt går åt rätt håll i det avseendet. Det kommer att skydda kvaliteten på trävarorna och stärka värdeutbytet, säger Jon Lindberg.
Stora Ensos kapacitet i den nya produktionslinjen för korslimmat trä blir cirka 100 000 m³ vid full drift.

Kontaktpersoner

Dela på facebook