Nyhet

Partnerskapad framgång

Det är spännande och inspirerande tider för alla oss som arbetar för att användningen av trä ska öka. Alla stora marknader ser starka ut och dessutom bidrar ett ökande fokus på hållbarhet till att trä har goda förutsättningar att vinna mark inom många segment.

Det är en utveckling vi vill stötta på bästa sätt. För oss som leverantör handlar det främst om att erbjuda helhetslösningar inom virkestorkning som är väl anpassade för virkets ändamål, oavsett om det handlar om att vidareförädling till byggdelar i KL-trä och limträ eller om det handlar om enklare byggnationer eller interiöra användningsområden.

Enkelt uttryckt: rätt kvalitet för varje ändamål.

Med ett material som trä, där viktiga ingångsvärden som fuktkvoter kan variera kraftigt behöver vi hela tiden tänka nytt och utmana oss själva för att vässa anläggningar och styrsystem ytterligare.

TC-kanaltorken är ett sådant exempel. Vår utvecklingschef Thomas Wamming hittade via några av våra kunder på Setra en gammal utgåva av sågverksnytt från 1985. I den refererades till vad som kan ha varit den allra första TC-kanaltorken – och den var i drift redan 1927!

Grundtanken är densamma i den typ av virkestork som nu väcker intresse över hela världen. Vi satsar virkespaketen på längden genom torken och låter luften cirkulera på tvärs mot kanalens längdriktning. Men självklart är teknikinnehållet och styrningen något helt annat än för snart hundra år sedan. Vi jobbar alltid långsiktigt och i det arbetet är det alltid viktigt för oss att lyssna på och samtala om de utmaningar som ni möter i ert dagliga arbete. Vi är övertygade om att det är bästa sättet att fokusera vår expertis och erfarenhet.

För oss på Valutec är det speciellt att vi nyligen slutit avtal om att leverera våra första TC-kanaltorkar till Nordamerika och sågverksgruppen Pleasant River i Maine, USA. Det ger oss råg i ryggen för våra fortsatta satsningar och för vårt sätt att arbeta – där nära partnerskap med både de som sköter den kontinuerliga driften och sågverksledningen är en oerhört viktig beståndsdel.

Det är något som vi är stolta över.

Trevlig sommar!

 

Hälsningar,

Robert Larsson

Kontaktpersoner

Dela på facebook