Nyhet

Moelvens rekordorder till Valutec – investerar i fem kanaltorkar till tre sågverk

Moelven investerar i fem kanaltorkar och styrsystemet Valmatics 4.0 till tre av sina sågverk. Som enskild order är affären den mest omfattande som Moelven-koncernen hittills gjort med Valutec.
– Det är hedrande att få förtroendet att leverera när de växlar upp sin virkestorkning, säger Jon Lindberg, försäljningschef på Valutec.

Moelven ser möjligheter till stora synergieffekter med att använda Valutecs teknologi.
– Det finns många fördelar med att alla använder samma system i framtiden. Här kommer vi att kunna stötta varandra på ett bra sätt, säger projektingenjören Ylva Kleiven på Moelven.

Med de nya kanaltorkarna kommer Moelven att öka både sin kvalitet och kapacitet i torkprocessen – där det sistnämnda är något som Moelven är i skriande behov av vid sina tre sågverk i norska Våler och Mjösbruket, samt svenska Notnäs.
– Alla ligger i taket för vad man mäktar med att torka. Virkestorkningen har blivit en flaskhals och är en nyckel att lösa för att vi ska kunna fortsätta utvecklas. Därför gjorde vi en gemensam insats för att dels säkerställa att vi kan fortsätta producera den volym vi ligger på i dag, dels för att ta nästa steg och öka produktionen, säger Ylva.

Valutecs leverans består av två FB-kanaltorkar vardera till Våler och Notnäs samt en till Mjösbruket. I Våler finns kammartorkar från Valutec sedan tidigare och även styrsystemet Valmatics. Ylva har som projektingenjör även projektlett när sågverken utredde vilka behov som fanns och vad de skulle gå vidare med.
– Vi har goda erfarenheter av Valutec och det är ett härligt gäng att samarbeta med. De vill något och jobbar för att driva på utvecklingen så det var inga konstigheter att köpa in fler Valutectorkar, säger Ylva.

FB-kanaltorken är utrustad med två separata zoner, där klimatet styrs individuellt i respektive zon.
– Vi resonerade tillsammans och utvärderade den kravställning och de behov som Moelven presenterade och för dem var FB-kanaler den mest ändamålsenliga modellen. Vi ser fram emot att starta arbetet med projektet, säger Jon Lindberg.

Moelven ser också möjligheter till synergier, både under projektering, byggande och drift.
– Det blir lite nytt för oss på de sågverken som inte haft Valutec, men just därför tror jag det är bra att vi genomför investeringen tillsammans och köper in samma sorts torkar och styrsystem. Det tar alltid tid att lära sig något annat och därför har jag startat en grupp där min roll är att samordna. Jag tror det är bra att samla ihop alla torkgrupperna så att vi kan stöta och blöta frågor som uppstår tillsammans, säger Ylva.

Kontaktpersoner

Dela på facebook