Nyhet

Norska sågverk framtidssatsar

Sågverksindustrin i Norge ökar takten. Under 2017 och i början av 2018 har flera sågverk gjort tongivande investeringar, bland annat i nya anläggningar för virkestorkning.
– Höjda kvalitetskrav är en viktig anledning. Till exempel innebär utvecklingen där limträ och KL-trä används i stommar till större och högre trähus, att torkningen får ett annat fokus, säger Helge Fönhus som är Valutecs norska agent.

Nyligen tog Valutec och trävaruproducenten Bergene Holm i hand på en investering som i norsk media beskrivs som den största enskilda torksatsningen i landet. Det är tre moderna kanaltorkar från Valutec som ska installeras i Bergene Holms sågverk i Åmli. Kanaltorkarna levereras under hösten och tas i drift under första kvartalet 2019.
– Vi behöver förnya oss och vidta åtgärder för att nå målet på 350 000 kubikmeter sågade trävaror, säger Johan Mörland, direktör över avdelningen Nidarå.
Satsningen är en del av ett större projekt där sågverket även byggt en ny såglinje.

Sågverket GB Gran Tre AS är i samma fördelaktiga sits med behovet att öka sin produktion med hela 50 procent – och då behövs mer torkkapacitet. Valet föll på två truckmatade kammartorkar från Valutec.
Sågkapaciteten planeras att öka från dagens 60 000 kubikmeter timmer per år till 90 000 kubikmeter.
– Vi såg Valutec som det bästa alternativet för oss. De framstår som en seriös leverantör och har länge varit på marknaden. Det är den bästa torkmiljön samlat under samma tak, säger Finn Hoel, vd.

Norges största sågverkskoncern Moelven har också valt att investera i två kammartorkar från Valutec till sitt sågverk i Numedal. Kammartorkarna levereras under våren och tas i drift under tidig höst.
– Virkestorkarna har länge varit en flaskhals hos oss. Med ökad torkkapacitet blir vi ännu bättre på att möta kundernas krav på en modern marknad, säger Rune Frogner, direktör Moelven Numedal.

Kontaktpersoner

Dela på facebook