KO Society 2024

2024 besöker KO Society Loreen och Maria Montazamis hemstad Västerås. Vi håller till på Steam Hotel. 

 

OBS, KO Society 2024 är fulltecknat. 
Maila: eric.johansson@valutec.se för att ställa dig på reservlistan. Märk mailet "KO RESERVLISTA".