Valmatics 1.8

Utbildningen riktar sig till torkoperatörer som har baskunskaper inom Valmatics 1.6-1.8.

Förkunskaper: Baskunskaper i Valmatics 1.6-1.8.
Pris: Gratis för supportkunder 7 000kr för övriga. 

Via en genomgång av de grundläggande funktionerna i styrsystemet går vi igenom hela menysystemet och de olika vyerna. Dessutom behandlas styr- och reglerprinciper, torkprofiler för kammare och kanaler samt olika parametrar och inställningar. Som avslutning lär sig deltagarna att simulera fram ett  torkschema för en ny produkt. 

På grund av rådande omständigheter sker utbildningen på distans via Microsoft Teams. Deltagaren förväntas ha kamera och mikrofon kopplat till sin dator.

 

Nästa kurstillfälle: Information om nästa kurstillfälle kommer senare.

Anmäl dig till kursen

Kontaktpersoner

Dela på facebook