Nordamerikas första TC-kanaltork!

Valmatics 4.0 är här

Valmatics 4.0 är vårt senaste styrsystem som innebär att sågverk runt om i världen kan automatisera och optimera torkprocessen i alla typer av virkestorkar.

Kapacitet, flexibilitet och kvalitet i perfekt symbios.

Paul Lingemann

Sågverkschef, Egger Brilon

"Vi hade ett behov av att öka torkkapaciteten samtidigt som vi behövde minska elkonsumtionen per m3. Valutecs TC-tork blev en perfekt lösning för oss."