Nordamerikas första TC-kanaltork!

När konkurrenter kopierar oss är det ett kvitto på att vi gjort något bra

Good for Wood

Vi strävar efter att göra trä till ett konkurrenskraftigare material

Paul Lingemann

Sågverkschef, Egger Brilon

"Vi hade ett behov av att öka torkkapaciteten samtidigt som vi behövde minska elkonsumtionen per m3. Valutecs TC-tork blev en perfekt lösning för oss."