Högtemperaturtork

Valutecs högtemperatur-tork är en alternativ torkmetod med mycket hög produktivitet, som passar när kraven på fuktkvotsspridning och virkets slutkvalitet tillåter det.

Med torktemperaturer ända upp till 140°C förångas vattnet genom kokning och avgår därför snabbare än vid vanliga torkprocesser. Torktiden för 50 mm virke är ungefär ett dygn. Satsvolymen är upp till 200 m3 och målfuktkvoten 2–18 %.

Torkningsprocessen i högtemperaturtorken är betydligt snabbare än i andra virkestorkar. Som exempel kan nämnas att torktiden för 50 mm virke är ungefär ett dygn. Torkningen styrs i första hand genom att reglera tillförd värmeeffekt och i valet av torr temperatur. För att klara de höga temperaturerna, ångtrycket och förångningsgraden är torkhuset konstruerat i rostfritt, ångtätt och välisolerat utförande. Torken har dessutom en lastningslösning för effektiv växling, där virket lastas på vagnar som matas in med ett rälsbundet system.

Princip

Virket torkas via förångning av vatten genom kokning i en miljö med temperaturer på minst 100°C. Virket lastas på vagnar som sedan trycks eller dras på räls in i torken. Luften blåser via fläktar genom virket tvärs mot transportriktningen. Mättad vattenånga som basningsmedia ger snabb uppvärmning. Fuktgradienten med torra ytor och relativt fuktigt centrum utjämnas genom konditionering.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook