Historik

Valutec har lång erfarenhet av virkestorkning. Genom förvärv av företag i branschen kan historien spåras så långt tillbaka som till 1920-talet. Tillsammans har bolagen under åren levererat över 3 000 kammartorkar och över 1 000 kanaltorkar.

De historiska rötterna till Valutec AB finns i 1940-talets Skellefteå i Västerbotten. Alfred Lövgren bildade då ett byggföretag som hans tre söner började engagera sig i under slutet av 1960-talet. De fortsatte med byggverksamheten, men intresserade sig även för bl.a. virkestorkning.

Bolagets verksamhet under 1970-talet kännetecknas av en intensiv utveckling inom flera områden, inte minst elektronik och data. Kopplingen till virkestorkar avspeglas bland annat i den tidiga inriktning på utveckling av adaptiv styrning, som ägde rum under samma period.

1997 förvärvade Utec sm AB Valmets division för virkestorkar och bildade Valmet Utec Oy. Bolagen ändrade år 2001 namn till Valutec AB respektive Valutec Oy. I januari 2006 förvärvades ABB Virkestorkar AB och 2009 förvärvades WSAB. Sedan april 2020 ingår Valutec i Addtech.

Läs gärna berättelsen om oss »

Viktiga årtal i vår historia

1922 levererar dåvarande Svenska Fläkt, som senare blev ABB Virkestorkar AB, sina första torkar.

1945 levererar Valutec OY, under namnet Valmet, utrustningar till vad som på den tiden kallades ”artificiella torkar”.

1970 levereras den första virkestorken från Skellefteå.

1972 får bolaget patent på sin dynamiska torkprocess.

1980 säljs virkestorkar till Tjeckoslovakien, Österrike och Irland. Styrsystemet P5000 introduceras samma år.

1987 introduceras styrsystemet P7000.

1988 erhålls patent på OTC-kanaltorken.

1990 introduceras kanaltorken och ett styrsystem anpassat för torktypen.

1994 introduceras det windowsbaserade styrsystemet S9000.

1995 erhålls patent på Relax-metoden och adaptiv temperaturfallsstyrning.

1997 förvärvas Valmets torkdivision.

2006 förvärvas ABB:s torkdivision.

2006 säljs första Valutec kanaltorken till Centraleuropa

2007 erhålls patent på adaptiv styrning av fläkthastighet.

2009 förvärvas WSAB.

2013 driftsätts den första moderna TC-kanaltorken hos SCA Bollsta, Sverige. Torken möjligör att man blandar dimensioner och erbjuder hög kapacitet och flexibilitet. Får namnet "Das Schwedishe Monster" av tysk branshmedia.

2014 grundas Valutec LLC och ett lokalt säljkontor etableras i St Petersburg

2015 grundas Valutec Wood Dryers Inc och ett lokalt säljkontor i Vancouver etableras

2016 säljs den första moderna TC-kanaltorken till Centraleuropa

2017 säljs den första moderna TC-kanaltorken till Ryssland

2018 säljs den första moderna TC-kanaltorken till Finland

2018 säljs den första moderna TC-kanlatorken till Nordamerika.

2019 lanseras det nya styrsystemet Valmatics 4.0

2020 förvärvas Valutec av börsnoterade Addtech.

2020 får bolaget sin största order i företagets historia. Åtta TC-kanaltorkar till ryska ULK.

Dela på facebook