Tillval

Valutec erbjuder ett antal tillval till torkanläggningen, både för att skapa en mer energieffektiv produktion och för att maximera slutproduktens kvalitet. Kontakta oss gärna för ett förslag på vilka tillval som är lämpliga.

Värmeåtervinning

Luft/vätska
I Valutecs värmeåtervinningsaggregat för luft/vätska tar en värmeväxlare tillvara energi i frånluften genom uppvärmning av tilluften. Frånluften passerar genom ett frånluftbatteri där energin i frånluften återvinns och omvandlas till uppvärmd glykolkrets, som pumpas till ett tilluftbatteri som värmer tilluften till torken.

Konstruktionen är kompakt, helt utförd i rostfritt material och i princip helt underhållsfri, så när som på elenergi till cirkulationspumpen. Evakueringsfläkten placeras i anslutning till växlaren. Energiåtervinningen för normala temperaturintervall ligger för kanaler på ca 15-20% och för kammare ca 8-15 %, beroende på geografiskt läge och vilka produkter som torkas. Genom att pumpa den återvunna energin till andra förbrukare uppnås en avsevärd höjning av återvinningsgraden. Andra förbrukare kan vara tilluft på andra kanaler och kammare, alternativt uppvärmning av lokaler och markvärme.

Tryckramar

Tryckramar säkerställer minimal deformation av det översta virkeslagret. En rostfri och stabilt gejdrad belastningsram medger fast monterade cylindrar och helt snedställbar ram utan risk för låsning. Belastning på upp till 2 ton per paket. Rostfria kolvstänger med vitontätningar samt rostfria rör, inklusive ­anslutningar. Finns även i saxutförande för inbyggnad i befintliga torkar.

Basning

Basningssystem för minimerad spricktillväxt, kontrollerad fuktspridning och utjämnande fuktgradienter.

Högtrycksvarmvattenbasning, (HTVVB)
Förvärmt vatten pressas och finfördelas i separata dysor med hjälp av ett högt tryck. Den högre vattentemperaturen underlättar förångning av vattendropparna, vilket ger effektiv uppfuktning av cirkulationsluften.

Ångbasning (Relaxprocess)
Systemet använder ånga för att skapa ett kontrollerat klimat under uppvärmning och konditio­nering. Genom sin kondensering på virkesytorna ger ångan en mycket snabb uppvärmning.

Dela på facebook