Blogg

På sågverksgolvet – för att hantera globala utmaningar

Alla som arbetar inom sågverksindustrin är vana vid snabba kast. Ibland från skyhöga prisnivåer på marknader som några få månader senare bottnar. För den mer långsiktigt fokuserade har trenden över tid alltid varit viktigare. Det är ett sätt att tänka som vi på Valutec anammar – och vi tror att läget på sikt sällan varit bättre för träanvändandet. Förutsatt att ny lagstiftning inte sätter käppar i hjulen för skogsbruket, så har användningen av trä alla möjligheter att öka.

Det är en utveckling vi vill fortsätta vara en del av. En del av vår framgång har handlat om att vi funnits nära verksamheten på sågverken. När vi utvecklat lösningar som tillåter en mer automatiserad arbetsprocess har det till exempel gått hand i hand med utvecklingen av mer flexibla arbetssätt där medarbetare kombinerar flera roller.

Kvalitetsutvecklingen av virkestorkningen kan också ses ur perspektivet på sågverkens resursanvändning. Verksamheterna har, på alla fronter, blivit bättre på att minimera spillet, så att rätt del av stocken används till rätt produkt. I dag är det en självklarhet att jobba med styrningen av torkprocesserna så att nedklassningar minimeras och att fler plank och brädor förvekligas till den slutprodukt som var avsedd från början.

Samtidigt som den sortens utvecklingsarbete pågår har helhetsperspektivet på hållbarhet vuxit i betydelse. Reaktionerna på innehållet i FN:s senaste klimatrapport visar också att varje bransch behöver göra sitt yttersta för att förbättra sin hållbarhetsprestanda.

Vår åsikt är att träanvändandet ger klimatnytta. Dels är det ett material som binder koldioxid under hela sin användningstid, dels innebär ett ökat användande av trä att klimatbelastande material ersätts. Här är kanske det moderna träbyggandet det allra tydligaste exemplet: När vi bygger mer i trä kan användandet av starkt klimatbelastande byggmaterial minska, vilket ger en dubbel hållbarhetsvinst – både lagring och substitution.

Men även om trä är ett fantastiskt material så ska vi naturligtvis vara kloka också i våra processer. Det finns både ekonomiska och klimatmässiga fördelar med till exempel en effektiv energianvändning, från start till mål i torkprocesserna. Just hållbarhetseffekterna i detta är något som allt fler av våra kunder ser fördelarna med.

Det är både ett resultat av de krav som omvärlden ställer på verksamheter, men den mest hållbart producerade produkten är också ett mått på kvalitet på allt fler marknader. Jag tror att det är låga odds på att frågan om hållbarhet kommer att växa i betydelse de kommande åren – både på process- och på produktsidan.

Kanske är det också en fråga som vi allt oftare kommer att diskutera när vi ses på utbildningar eller KO Society? Det får visa sig, men alla kan i varje fall vara säkra på att precis alla hos oss på Valutec ser fram emot att träffas även i fysisk form, så snart som det nu möjliggörs.

Kontaktpersoner

Dela på facebook