Produkter

I Valutecs produktsortiment av kammartorkar och kanaltorkar är det verksamhetens omfattning, behov och krav på den torkade slutprodukten styr valet av torktyp.

Med en kammartork regleras klimatet för hela satsen under torktiden, vilket gör det möjligt att nå exakt den önskade målfuktkvoten. Med andra ord ett bra alternativ när stort fokus läggs på att möta höga krav på torkkvalitet. Kanaltorken baseras på en princip där klimatet för varje virkespaket förändras under transporten genom torken. Tack vare att torken lastas med nytt virke vartefter blir flödet kontinuerligt och kapaciteten maximeras.

Under respektive torktyp kan du läsa mer om vilket som är den bästa torklösningen för dig.

Nerladdningar

Kontaktpersoner

Dela på facebook