Utveckling

Valutecs utvecklingsarbete spelar en avgörande roll för företagets möjligheter att bidra till ett ökat användande av trä som byggnadsmaterial

Den yttersta anledningen till Valutecs existens är att bidra till ett ökat användande av trä. Därför satsar vi varje år minst 5 % av vår omsättning på egen forskning och utveckling. Dessutom samarbetar vi kontinuerligt med branschens ledande sågverk och mest framstående forskningsinstitut, som ger oss tillgång till värdefulla resurser i form av mätresultat och träkompetens.

Genom kontakterna med både forskningsinstitut och universitet får Valutec dessutom möjlighet att rekrytera nya kompetenta medarbetare, som gör att Valutec hela tiden kan bedriva ett framåtriktat utvecklingsarbete.

Kontaktpersoner

Dela på facebook