Support

Valutecs supportorganisation är uppbyggd av serviceinriktade personer, med fast förankring i sågverksbranschen och gedigen erfarenhet inom virkestorkning.

Valutecs supportorganisation är uppbyggd av serviceinriktade personer, med fast förankring i sågverksbranschen och gedigen erfarenhet inom virkestorkning. I grunden är våra konstruktionslösningar utformade för driftsäkerhet och enkelt underhåll. Men samtidigt är det en självklarhet att erbjuda engagerad support, som minimerar konsekvenserna när det oförutsedda händer.

Målet är att Valutec ska vara en pålitlig specialistpartner under hela virkestorkanläggningens livslängd, där vi bevakar kundernas intressen i både kort och mer långsiktigt perspektiv.

Kontaktpersoner

Dela på facebook