Vi tror på trä

Valutec möjliggör ett ökat användande av trä. Det är den yttersta anledningen till vår existens. Därigenom gör vi våra kunder mer lönsamma, vilket är en grundförutsättning för vårt berättigande som företag.

Genom att finnas mitt i branschens utvecklingscentrum kan vi lyssna med öppet sinne och vara mottagliga för nya intryck i mötet med kunder, forskare och andra branschkollegor. Vårt engagemang ger oss kunskap om kundernas processer och förståelse för de utmaningar som de ställs inför för att nå framgång på sina marknader.

Med den kunskapen som grund kan vi hela tiden utveckla nytänkande idéer, som gör att vi kan leverera allt ifrån virkestorkar och intelligenta styrsystem, till utbildningar och service. Värdeskapande lösningar som gör det möjligt att ta vara på råvarans fulla värde.

Enkelt kan man säga att vi tror på trä och vill medverka till att trä blir det självklara valet för bygg- och snickeriprodukter. Lyckas vi med detta bidrar vi inte bara till att våra kunder blir lönsammare, utan fortsätter även att utvecklas som företag.

Valutec. Good for Wood.

Dela på facebook