Hållbart arbetsklimat

Valutec lägger stor vikt vid det sociala klimatet på arbetsplatsen. Det påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och leveranssäkerhet. Goda relationer mellan medarbetarna och insatser för den sociala arbetsmiljön bidrar till lönsamheten och att vi kan nå våra uppsatta mål. 

Valutecs ledning arbetar kontinuerligt till att skapa ett hållbart arbetsklimat genom att:

 • Behandla alla lika och ha nolltolerans mot särbehandling.
 • Vara lyhörd och lyssna på personalen.
 • Uppmuntra alla anställda att komma med förbättringsidéer och nya lösningar.
 • Vara noga med information för att minska stress och undvika utanförskap.
 • Ge regelbunden feedback.
 • Skapa balans mellan jobb och fritid.
 • Se till att alla har tillgång till rätt verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Ordna sociala aktiviteter för bättre sammanhållning.
 • Uppmuntra till vidareutbildning.
 • Se till att alla medarbetare känner sig delaktiga.
 • Uppmuntra fysisk aktivitet genom att bland annat erbjuda gymkort till all personal.
 • Möjlighet att jobba hemifrån.

Med utgångspunkt från Valutecs kärnvärden förväntas Du som medarbetare bidra till ett hållbart arbetsklimat genom att:

Utveckling:

 • Jag är öppen för nya idéer och lösningar och bedömer dessa likvärdigt, oavsett vem det kommer ifrån.
 • Jag letar aktivt efter möjligheter till vidareutbildning och deltar vid minst en utbildningsaktivitet årligen
 • Jag deltar vid minst en driftsättning vart tredje år.
 • Jag lyssnar aktivt och uppskattar råd från mina kollegor.
 • Jag håller mig uppdaterad genom att aktivt delta i samtal och diskussioner med samtliga på kontoret.
 • Jag är lyhörd och lyssnar på kollegor, kunder, leverantörer och branschnytt.

Expertis:

 • Jag delger bra lösningar och arbetssätt till alla mina kollegor
 • Jag hjälper mina kollegor och tar själv emot hjälp.
 • Jag är konkret och generös med återkoppling och beröm.
 • Jag förklarar ”varför” och ger konstruktiv feedback till kollegor, kunder och leverantörer.

Engagemang:

 • Jag är en bra kompis och visar intresse för mina kollegor. Hur mår du? Hur går det?
 • Om jag har möjlighet hjälper och avlastar jag mina kollegor.
 • Jag respekterar mina kollegors åsikter och arbetsuppgifter.
 • Jag ger alltid feedback på idéer som jag får av mina kollegor.
 • Jag ger positiv feedback i vardagen. Gör någon glad så jobbar den bättre.

Pålitlighet:

 • Jag pratar med mina kollegor, inte om mina kollegor.
 • Jag är förberedd och kommer i tid till möten.
 • Jag svarar på mail.J
 • Jag gör det jag har sagt i utlovad tid.
 • Jag är transparent kring ”problem” och meddelar direkt om saker inte går enligt plan.
 • Jag respekterar mina kollegor, kunder och leverantörer.
 • Jag har belägg för det jag säger och håller mig till fakta.

Kontaktpersoner

Dela på facebook