Utbildning

Valutec erbjuder en rad utbildningar både på bas- och fortsättningsnivå.

För att sågverk ute Sverige, Europa och världen ska kunna få ut så mycket som möjligt av sina Valutectorkar erbjuder vi ett brett utbildningsprogram. Vi har valt att förlägga vår utbildningsverksamhet till Stadshotellet i Skellefteå. Genom att hålla utbildningarna där Valutecs huvudkontor ligger kan vi säkerställa att rätt kompetens finns vid respektive utbildning.

Vid samtliga utbildningar ingår lunch. Vid våra två dagars utbildningar ingår även middag och kvällsaktiviteter.

De flesta av våra utbildningar erbjuds två gånger per år.

OBS, rådande pandemisituation tvingar Valutec att pausa sin utbildningsverksamhet i Skellefteå. Verksamheten kommer att upptas så fort omständigheterna tillåter det. Vissa utbildningar kommer att genomföras via Teams.

Mer information hittas under respektive utbildning.

Kontaktpersoner

Dela på facebook