E-vagnsmatad kammartork

Valutecs E-vagnsmatade kammartork är ett perfekt val när hög prioritet läggs vid stor satsvolym och hög produktivitet.

Tack vare att lastning och lossning sker i torkens längdriktning kan ett stort antal torkar placeras bredvid varandra. Med lastningen av virket utanför torken minimeras växlingstiden. Satsvolymen varierar mellan 50–450 m3 och målfuktkvoten är 5–20 %.

Eftersom lastningen av virket utanför torken minimeras växlingstiden och torken ger stor flexibilitet vad gäller träslag och dimensioner. Den exakta styrningen av klimatet under torkprocessen ger optimala förutsättningar att möta alla krav på hög förädling och kundanpassning. Torktypen klarar mycket långtgående nedtorkning till exakt målfuktkvot och minimerar risken för sprickbildning. Torken kan med fördel förses med värmeåtervinningssystem.

Princip

Oftast matas E-vagnen in med matare, men torken erbjuds även med utrustning för automatisk satsning. Axialfläktar placerade på ett däck ovanför virkeslasten blåser cirkulationsluften längs med virkets transportrikning. Värmebatterierna av lamelltyp ger maximal värmeöverföring. Efter inledande likställning av fuktkvoten anpassas värmenivån efter hur fuktkvoten förändras. Den fuktiga luften evakueras kanaler på vardera sidan av fläktväggen med hjälp av tryckdifferensen.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook