Kanaltorkar

Valutecs kanaltorkar är ett perfekt alternativ när hög produktionskapacitet är den viktigaste faktorn.

Den nya generationen kanaltorkar kombinerar sin höga kapacitet och driftsekonomi med en torkkvalitet som tål att jämföras med kammartorkar. Som världens största leverantör av kanaltorkar har Valutec haft en avgörande roll för att allt fler väljer den här torktekniken.

Grundprincipen för en kanaltork bygger på att värme och fukt transporteras med luft som cirkuleras med hjälp av fläktar förbi virket. Klimatet för varje virkespaket ändras under transport genom torken.

Genom nära samverkan med både internationellt ledande forskarteam och kunder har Valutec förfinat de torklösningar som gör att företagets kanaltorkar erbjuder maximalt kapacitetsutnyttjande, rätt kvalitet och ultimat torkekonomi.

Nerladdningar

Kontaktpersoner

Dela på facebook