KO Society

Kiln Operators Society är det självklara forumet för alla som arbetar med virkestorkning. 

Kiln Operators Society är ett forum öppet för alla som kommer i kontakt med virkestorkning i sitt arbete, oavsett om det handlar om en tork från Valutec eller inte. När vi träffas är målsättningen att deltagarna verkligen ska få chansen att dela varandras kunskaper och samtidigt utvecklas i sin yrkesroll, genom att ta del av insikter och erfarenheter från branschkollegor. Mycket av det här kommer naturligtvis att hända vid KO Societys årliga träff, men även löpande under året via sociala forum och andra plattformar för kunskapsutbyte och regelbunden kontakt. KO Society sätter ribban för utvecklingen inom virkestorkning och sätter fokus på en faktor som ger sågverk och i förlängningen hela träindustrin en möjlighet att fortsätta vinna ny mark.

KO Society grundades 2015 och är en vidare utveckling av Valutecs koncept Valutadagarna. 

KO Society 2024

2024 besöker KO Society Loreen och Maria Montazamis hemstad Västerås. Vi håller till på Steam Hotel. 

 

OBS, KO Society 2024 är fulltecknat. 
Maila: eric.johansson@valutec.se för att ställa dig på reservlistan. Märk mailet "KO RESERVLISTA".

Nästa kurstillfälle: 04-05 december

Dela på facebook