Leveransprov

Kort efter att Valutec driftsatt en tork åker utvecklingschefen Thomas Wamming dit för att testa att alla delar fungerar som de ska. Oavsett typ av tork och del av världen.
– Vi åker ut och tittar på varenda burk som byggs. Det är viktigt både för att säkerställa funktionen och för att få träffa och prata med operatörerna, vi får helt enkelt "verkligheten in your face", säger Thomas.

Varje virkestork levereras med en kapacitetssammanställning där det redogörs för torktider och kapaciteter för givna dimensioner och slutfuktkvoter. Syftet med leveransproverna är dels att säkerställa prestandan utifrån de dimensioner som ska torkas, men även att krav på sprickor och målfuktkvot inte överstiger givna toleranser.
– Efter driftstarten så har vi alltid en fas med testkörningar. När det är stabilt och känns okej med dom som jobbar där sätter vi igång med leveransproverna. Operatörerna på plats får hjälpa till med ingångsmätningar och sätta upp mätsystemet. Sen kommer jag ut till dem för att analysera att allting fungerar enligt det som lovats i kontraktet.

Schemat för leveranskontroller som Valutec jobbar efter skapades redan i mitten av 1990-talet av SP Trätek, numera RISE, då med just Thomas som en av upphovsmännen. Även om mätteknikerna utvecklats, så har processen hållit över tid.
– Handledningen är vettig och borde användas av fler. Men vi på Valutec är nog fortfarande ensamma på marknaden om att göra så här genomgående tester efter en leverans. Vår inställning är att virkestorkningen är en kvalitetskritisk process. Då behövs testerna.

Svårtolkade data
Mätningarna kräver också viss expertis. Alla som arbetat nära virkestorkningen vet att det finns en rad felkällor som kan göra mätningar komplicerade och svårtolkade.
– Det kan handla om brus inom råvaran med virke som är olika blött när det åker in i torken, men också att pannan inte presterar som den ska. Resultaten är inte alltid så tydliga vid första anblick och det gäller att inställningarna är rätt för sammanhanget.

Ibland finns också kvalitetsansvariga med vid testerna.
– De kan gärna lyfta frågor som deformation och skevhet. Det är råvarurelaterat och finns inte med i våra kontrakt, så därför är det svårt att lova saker kopplat till det. Sedan vill vi såklart att det ska hanteras så bra som det kan i processen. Vi och torkoperatörerna vill säkerställa att processen i sig fungerar som den ska. Når vi rätt fuktkvot? Hur fort kan vi köra? Det är otroligt viktigt att veta.

Uppsamlingsheat
För Thomas Wamming handlar leveransproverna också om möjligheten att träffa kunden och göra ett avslut på projektet. Som utvecklingschef kan han komma som en neutral part efter att projektledarna och installatörerna lämnat. Det blir ett sorts uppsamlingsheat med möjlighet för att diskutera utvecklingsområden.
– När vi gör en omfattande mätning kan det vara intressant att titta på några extra parametrar som vi på Valutec eller kunden är intresserad av. Ligger ströna på rätt ställe eller behövs kontroll av sågsöm med mötande klingor? Nyfikna kunder ger kunskaper som hjälper oss framåt i vårt arbete.

Under leveransproverna handlar det också om att hjälpa till med hanteringen av nya torkanläggningar. Här är självklart TC-kanaltorken en viktig del.
– TC-kanaltorken är så kraftfull att det går snabbt att köra i diket om man inte är försiktig. Även när allt fungerar bra gäller det att fortsätta att övervaka processen.

Operatörerna viktigast
Efter Valutecs exportframångar de senaste åren har det också blivit en hel del resor runt om i Europa. Det har gett nya infallsvinklar kring både olika typer av råvara och hantering av virket innan det hamnar i virkestorken.
– En del handlar om att många har längdade paket i Europa. Det har gett nya insikter kring läckagelufter och hur flödet ser ut inne i torkarna. Sedan finns variationer i råvaran. Den tyska granen är rätt lik den vi ser på många håll i Sverige, kanske lite frodigare, men den österrikiska är tydligt annorlunda eftersom den vuxit upp i sluttningar. Det finns helt andra spänningar i det virket, säger Thomas som menar att den stora kampen handlar om att arbeta med att skapa förståelse för råvarans begränsningar och vad som går att fixa i torken.
– I Sverige har det varit viktigt att få torkningen att vara mer delaktig i planeringen och här har vi kommit ganska långt. Det är inte bara ett ställe där vi får bort vatten ur virket. Den resan behöver vi också göra utomlands.

En annan skillnad handlar om de mer hierariska arbetssätt som ofta finns på kontinenten.
– Utomlands ska cheferna alltid vara med, trots att dom egentligen inte har detaljkunskaperna. Jag vill prata med den som har hand som spakarna. Men det brukar lösa sig, cheferna blir ointresserade när vi börjar bläddra i virket.

SÅ GÖR VI LEVERANSPROVET

Vi kontrollerar processen utifrån garanterade värden. Då är det också viktigt att torken körs enligt rekommendationer på exempelvis torkscheman, uppvärmning och reverseringsintervall.

En komplett provtorkning omfattar allt från in­mätning till analys av mätdata.

Dela på facebook