Leverans och montage

Det är en hederssak för Valutec att alltid färdigställa varje anläggning på överenskommet datum. Grunden till att vi lyckas är ett rationellt produktionsupplägg som har förfinats genom åren, men även en flexibilitet som gör det möjligt att snabbt anpassa respektive torksystem utifrån kundernas unika behov. Varje leverans följer ett uppgjort schema, som säkerställer att Valutec håller tiderna för utlovad driftstart.

Varje kund har en egen dedikerad projektledare genom hela affären, för att underlätta kontakten och säkerställa största möjliga kvalitet och effektivitet i projektet. Montaget genomförs vanligtvis av Valutecs rutinerade montageteam, men kunden kan även välja att hantera montaget själv under överseende av en supervisor från Valutec.

SÅ GÖR VI LEVERANSPROVET

Vi kontrollerar processen utifrån garanterade värden. Då är det också viktigt att torken körs enligt rekommendationer på exempelvis torknings-scheman, uppvärmning och reverseringsintervall.

En komplett provtorkning omfattar allt från in­mätning till analys av mätdata.

Maskinerna och de färdiga byggmodulerna levereras komplett och målet är att klara hela montaget fram till igångkörning på ca 10 veckor. Ambitionen är att ha stommen under tak redan efter två veckor så att slutmontage och löpande kvalitetskontroller kan ske i säker och rationell innemiljö. Efter slutbesiktning och idrifttagning är anläggningen klar att överlämnas till kunden. I samband med leveransen utbildas den ansvarige torkskötaren i säkerhet, handhavande och styrsystem.

 

Dela på facebook