Patent & resultat

Genom åren har Valutecs nära samarbete med internationellt ledande forskare i Sverige och Finland resulterat i flera banbrytande innovationer. Förmånen att få verka på en hemmamarknad med världens kanske mest krävande kunder har varit grunden till de senaste årens internationella framgångar. För Valutec har det resulterat i att vi idag förfogar över en rad viktiga patent, som spänner över allt från avancerade styrsystem till smarta tekniska lösningar och torkningsprinciper.


Urval av patent vunna av Valutec

1972:  “Dynamisk torkstyrning”

1989: “OTC kanaltorkprocess”

1991: “Kammartorksimulator”

1995: “Adaptiv temperaturfallsstyrning”

1995: “Relaxmetoden”
Uppfuktning med hjälp av ånga i slutet av torkprocessen.

1999: ”Extern luftkylning av fläktmotorer”

2000: “Expertsystem integrerat i torkstyrningen”
Möjliggör optimering av torkprocessen baserat på flera olika parametrar.

2003: ”Metod och utrustning för högtemperaturtorkning eller värmebehandling av trä”

2004: ”Underlagsstöd kanaltork rullbana”
Stödbalkar för att undvika nedböjning av understa virkeslagren.

2006: “Stångmatare med krok”
Man slipper ha kedja, motor eller givare inne i klimatet.

2008: ”Eleffektoptimering via styrning på relativt temperaturfall”

2008: “Dynamisk styrning av dragningsintervallet i en kanaltork”

2009: “Krympmätning”

2011: “Portmaskineri”

2013: ”Kallbräderstork”
Torkning i två temperaturnivåer med kondensbatteri vilket medför större värmeåtervinning.

2014: “Kondensbatteri, delflöde kanal”
Samma som ovan fast med ett delflöde av processluften och separat fläkt för batteriet.

2015: “Bypass/tryckfall”
Bypass av cirkulationsluft förbi värmebatteri för att minska tryckfall och spara elström.

 

Några konkreta exempel på resultaten av vår utveckling

Sveden Trä Rågsveden genomförde 2015 en jämförelsestudie mellan Valutecs styrsystem ”Valmatics” och ett konkurrerande system. Kvalitetsutfallet av 24 fullskaletorkningar, motsvarande en volym på 6 600 kubikmeter sågad vara (m3sv) var underlaget. Försökmaterialet bestod av furu- och grandimensioner mellan 38 till 75mm som torkades ned till slutfuktkvoter mellan 12 och 18 procent. Valmatics gav enligt Sveden Träs egen utvärdering ett sorteringsutfall som i genomsnitt var 11 sek/m3sv högre än det konkurrerande systemet.

I en utvärdering av Valmatics och ett konkurrerande system som genomfördes av Sveriges tekniska forskningsinstitur (SP) där totalt 23 punkter bedömdes segrade Valmatics i 19. Resultaten visar bland annat att Valmatics ger cirka 10 procent högre kapacitet samt bättre värden för centrala kvalitetsparametrar som träff på målfuktkvoten, spridning hos fuktkvoten och spricklängd.

TC-Kanaltorken är utvecklad för att vara marknadens flexiblaste kanaltork. TC:n möjliggör mycket snabba torktider kombinerat med hög kvalitet och låg energiförbrukning.

OTC-patentet används i dag i över 300 kanaltorkar runt om I världen.

Valutecs styrsystem är installerade i mer än 6 000 virkestorkar över hela världen, som tillsammans torkar över 90 miljoner kubikmeter softwood årligen. Det motsvarar cirka 30% av världens totala årsproduktion av softwood.

Dela på facebook