Samarbeten / Nätverk

Valutecs företagskultur präglas sedan länge av ett starkt fokus på forskning, utveckling och tekniska innovationer. Genom ett nära samarbete med framstående sågverk över hela Europa, tekniska universitet i Sverige och Finland, ledande forskningsorgan och specialiserade experter inom träforskning kan vi erbjuda tekniska lösningar i branschens absoluta framkant. En viktig förklaring till våra framgångar är att vi har förmånen att befinna oss på en av världens mest krävande hemmamarknader.

Våra erfarenheter från kontakter med kunder ute i Europa har tydligt visat att nordisk sågverksteknik ligger i utvecklingens frontlinje. Det har gett oss en bra grund för de senaste årens internationella framgångar.

 

SCA

Valutec har genom åren haft ett omfattande utvecklingssamarbete med svenska sågverkskoncernen SCA som bland annat resulterat i utvecklingen av Valmatics effektstyrning och TC dimensionsbyte.

Luleå tekniska universitet

I vår ständiga strävan efter att utveckla den optimala torkprocessen samarbetar Valutec med bland annat internationellt framstående träforskare vid Luleå tekniska universitet. Två av av huvudpersonerna i samarbetet är Tom Morén, professor i träfysik, och Margot Sehlstedt-Persson, doktor i träfysik,som båda haft betydelsefulla roller i flera viktiga utvecklingsprojekt inom med Valutec. Tom ligger bland annat bakom principerna för adaptiv torkstyrning, som ligger till grund för utvecklingen av Valutecs styrsystem Valmatics.

SP 

Valutec deltar ofta i projekt som drivs av SP, ett forskningsinstitut som bland annat arbetar med utveckling av metoder för förädling och kostnadseffektiva processer för sågverk och träindustrier. Med sin spetskompetens inom metoder för att mäta och styra kvaliteten hos stockar samt virkestorkning är SP en viktig samarbetspartner för Valutec.

Dela på facebook