Säkerhetslösningar

Valutec lägger stor vikt vid säkerhet och erbjuder marknadens säkraste virkestorkar. Merparten av Valutecs säkerhetslösningar styrs via en dedikerad säkerhets-PLC som är placerad i virkestorkens maskinrum. 

 

Säkerhetsdörrar
Virkestorken är utrustad med säkerhetsdörrar. Om en dörr öppnas när torken är igång stängs anläggningen ned omedelbart.

Automatiskt matningssystem
Torkens virkesmatningssystem är helautomatiskt. Virket lastas på vagnar som går genom torken.
In- och uttag är utrustat med ljusbommar.

Portar
Torkens portar är robust utformade. Portarna styrs av dubbla motorer och växlar.

Våtgivarbad
När våtgivarbadet öppnas stängs luftintaget automatiskt för att undvika att man bränner sig  när man byter våtgivartrasa.

Manlucka
Manluckan är utrustad med luckbrytare. Om luckan öppnas när torken går stängs anläggningen ned omedelbart. Luckan kan öppnas både ut- och inifrån.

Kontaktpersoner

Dela på facebook