Kurser

Valutec erbjuder en rad utbildningar både på bas- och fortsättningsnivå. Utbildningarna riktar sig mot torkoperatörer och annan personal på sågverken.

Valmatics 4.0 Fortsättning

Utbildningen riktar sig till torkoperatörer som genomgått Valmatics 4.0 Bas.

 

Nästa kurstillfälle: 16-17 november

Grundkurs i virkestorkning

Valutecs grundkurs i virkestorkning riktar sig till blivande torkoperatörer, truckförare och andra som är intresserade av att lära sig mer om virkestorkning.

Nästa kurstillfälle: 26-27 oktober

Uppsamling Valmatics 1.8 i Kosta

Utbildningen riktar sig till torkoperatörer som har baskunskaper inom Valmatics 1.6-1.8.

Nästa kurstillfälle: 06-06 december

Felsökning

Kursen riktar sig till alla som dagligen arbetar med virkestorkning och är lika värdefull för den som är ansvarig för virkestorkningen på företaget som för operatörer på olika nivåer.

Nästa kurstillfälle: Information om nästa kurstillfälle kommer senare.

Dela på facebook