Filtrera efter

Nyhet

Högtryck utan motsvarighet!

Vi står mitt i ett högtryck som är nästan utan motsvarighet i sågverkshistorien. Efterfrågan rusar i ett läge där en byggboom i trä, rekordlåga timmerpriser i Centraleuropa, pandemin, och tidigare oro kring handelshinder skapat en stor sol på världsmarknaden. Efter sol kommer regn, eller åtminstone lite moln, vilket väntas på flera typer av trävaror efter sommaren. Marknadssituationen gör att fokus just nu hamnar på kapacitet vilket vi på Valutec vill stötta både här och nu samt över tid. Detta utan att äventyra kvalitet, vilket trots allt är en av de långsiktigt viktigaste parametrarna för lönsam virkestorkning.