Filtrera efter

Nyhet

Alltid enkelt – och flexibelt när det krävs

Utvecklingen på många sågverk går mot att såga fler dimensioner och kvaliteter vilket ställer ökade krav på pålitligt systemstöd. Det har gjort den inbyggda simulatorn till en ännu viktigare beståndsdel av Valmatics 4.0 som nu har ett fullt simulatorstöd för alla typer av torkmodeller.
– När användaren ser att rätt kvalitet kommer ut genom att använda simulatorn så blir det naturligtvis enklare att luta sig mot den nästa gång som förutsättningarna ändras. Virke av dålig kvalitet ska aldrig tas ut ur en Valmaticstork, säger Thomas Wamming, utvecklingschef Valutec.