Nyhet

1 200 Valmatics 4.0-system sålda

Styrsystemet Valmatics 4.0 har snabbt etablerats på sågverk runt om i hela världen sedan lanseringen 2019. I nuläget har fler än 1 200 system sålts.
– Bland annat har flera större koncerner beslutat att använda Valmatics 4.0 på samtliga virkestorkar, vilket ger en direkt och stor effekt. Allt fler ser fördelarna med att ta steget över till 4.0, säger Joakim Berglund, försäljningschef på Valutec.

De nordiska sågverken har varit snabbast på att uppgradera till Valmatics 4.0. Många är koncerner och det handlar om idel tongivande namn: Setra, Vida, Moelven, Bergene Holm, G3, Södra, UPM, Stora Enso, Westas Group, Junnikkala, Pfeifer Group (som numera äger Pölkky), Keitele Group, Metsä Fibre, Versowood samt HASA Group.

Beslutet motiveras i de flesta fall av en helhet. Att använda samma styrning för hela torkparken underlättar för operatörerna och den automatiserade torkprocessen frigör också tid. En viktig anledning är också att det är väl anpassat för integrationer med andra system i produktionskedjan.

– Utvecklingen går mot en alltmer sammanhållen process, där olika delar av kedjan delar information med varandra. Då blir också de funktionerna allt viktigare, säger Joakim.

Omvärldsfaktorer som höga energipriser har också bidragit till att snabba på övergången. Valutec har bland annat mött den mer osäkra situationen på energimarknaden genom att utveckla funktioner för att optimera torkningen mot de så kallade spotpriserna på elmarknaden.

– Vi har också funktioner för att optimera samspelet med pannan, vilket tillsammans med möjligheten att optimera på energi, kapacitet och kvalitet samtidigt, ger en riktigt bra helhet. Vi fortsätter arbetet för att löpande utveckla systemet i nära samarbete med sågverken, säger Joakim.

Kontaktpersoner

Dela på facebook