Nyhet

Framtidssäkrat system

I det omfattande arbetet med att bygga upp Valmatics 4.0 har en viktig uppgift varit att säkerställa funktionalitet över tid.
– Vi vill att sågverk ska byta till Valmatics 4.0 för att de ser fördelar som hjälper dem utvecklas. Inte att de tvingas till det på grund av hårdvarubyten säger John Karbin, automationschef på Valutec.

En viktig del i arbetet med det nya styrsystemet har varit att säkerställa kompatibiliteten med sågverkens PLC-enheter, där Siemens dominerar marknaden.
– Vi har lagt mycket tid på att säkerställa att Valmatics 4.0 ska fungera med befintlig hårdvara på sågverken. Och Valmatics 4.0 är helt kompatibelt med både Siemens PLC S7-300 och den nya generationen, S7-1500, säger John.

Långa cykler
Valutecs plattformar för styrsystem har alltid haft långa marknadscykler, till exempel har första versionen av Valmatics funnits på marknaden i över 15 år. Detsamma gäller för Siemens där S7-300 funnits 20 år på marknaden och efterföljaren S7-1500, som lanserades för ett par år sedan, först nu fått fotfäste på sågverken.
– När hårdvaran fungerar som den ska så finns det inte så mycket anledning att byta plc. Men allt fler kommer att gå över till S7-1500 och i vårt utvecklingsarbete var det viktigt att framtidssäkra Valmatics 4.0, så att styrsystemet arbetar tillsammans med de program och hårdvara som det kan komma i kontakt med, säger John.

Anpassat för ny verklighet
John skrev de sista raderna på Valutecs S9000-styrsystem när han började på företaget 2002. Han har sedan arbetat med Valmatics första generation från start till mål och varit en drivkraft i arbetet för att lansera Valmatics 4.0. Han menar att det finns specifika uppgifter som de olika generationernas styrsystem varit med om att lösa.
– Den första utmaningen handlade om att samla olika typer av processstyrningsmetoder och hårdvarustöd i samma plattform. Det bygger vi vidare på och tar nu stora steg för att anpassa styrsystemet så att det fungerar med framtida krav ute på sågverken.

– Det handlar både om att vardagen för torkoperatören ser annorlunda ut, men också om att det är fler typer av virkestorkar som måste stödjas. Vi är riktigt stolta över de steg vi kunnat ta och det är roligt att så många av de senaste investeringarna ute på sågverken också gjorts med den nya generationens styrsystem. Det har fått en bra start!

Kontaktpersoner

Dela på facebook