Nyhet

Händelserikt halvår med fokus på kvalitet

Den första halvan av 2016 har varit mycket händelserik. Både för oss på Valutec och för virkestorkningen i stort. Och den gemensamma nämnaren är kvalitet.

När vi möter sågverk på våra exportmarknader så har fler fokus på kvalitet än för fem år sedan. Jag är övertygad om att det är positivt för träanvändningen i stort. Ju fler träprodukter av rätt kvalitet, desto mer kan användningen öka – gärna på bekostnad av icke träbaserade byggmaterial.

För oss som leverantör har det betytt nya leveranser av torkanläggningar till sågverk i Österrike och Tyskland och för oss är det förstås viktigt i vår fortsatta utveckling.

Den andra stora utvecklingen handlar om styrningen av torkprocesser. Under våren har ett antal oberoende studier visat att vårt system Valmatics ger ett bättre värdeutbyte än konkurrerande system. För oss är det ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete gett resultat.

Vi fortsätter arbetet att utveckla våra lösningar  – hela tiden för att erbjuda sågverken ännu bättre möjligheter att optimera torkprocessen utgående från kvalitet, kapacitet och energiförbrukning.

Trevlig sommar!

Robert Larsson

Dela på facebook