Nyhet

Hasslacher investerar i kvalitet

I Sachsenburg i österrikiska alperna finns en av Europas allra modernaste anläggningar för tillverkning av limträ. Sågverket tillhör familjeägda Hasslacherkoncernen och är hemvist för de två första moderna kanaltorkar som Valutec levererat till landet.

Investeringen i torkkapacitet som genomfördes under 2016 var en del av en satsning som sedan bland annat fortsatt med förvärven av Nordlam och Abbunzentrum, två anläggningar med totalt 250 anställda och en produktionskapacitet på cirka 200 000 kubikmeter limträ årligen.
– Som ett företag med lång erfarenhet av att producera limträ ligger Nordlam nära oss, både när det handlar om produktportfölj och deras höga teknologiska standard, sa Hasslachers vd Christoph Kulterer i samband med förvärvet.

Ökad produktion
Hasslacher driver sågverksanläggningar i fyra länder. Hjärtat finns i Sachsenburg som också har en omfattande limträproduktion. Michael Fercher är teknisk chef på företaget och menar att investeringen i ny torkteknik var ett led i en satsning på att öka kvaliteten på slutprodukten ytterligare.

– Vi ville öka torkkapaciteten men också torkkvaliteten vad gäller exakthet i fuktkvot och minskade sprickor. Valutec erbjöd den bästa helhetslösningen, säger Michael Fercher om satsningen som var ett led i att öka produktionen med 80 000 kubikmeter per år.

Förändrade arbetssätt
Hasslacher är välkända för sitt fokus på kvalitet och torkanläggningarna som Valutec byggt hos dem är något annat än de som besökare på centraleuropeiska sågverk vanligtvis möts av. Förutom att det är två av endast ett tiotal kanaltorkar på kontinenten, så är torkhusen också mer robusta. Det handlar om ståtliga byggnader i rostfritt stål, utrustade med tryckramar och med högklassig värmeåtervinning.
– Vi ville ha en produktion med hög tillgänglighet för att möta våra kapacitetskrav då vi ville öka vår limträproduktion. Vi har ett bra inflöde av 44 millimeters granvirke för kanaltorkarna, även om valet samtidigt betydde att vi förändrade rätt mycket i sättet att arbeta jämfört med att ladda kammartorkar, säger Fercher.

I samband med driftsättningen utbildades också Hasslachers operatörer i styrsystemet Valmatics.
– Vi har små toleransintervaller för var vi vill ha slutfuktkvoten men styrningen har varit enkel att använda vilket är viktigt. Ser vi framåt tror jag att fokuset på hög kvalitet kommer att fortsätta öka.

Ny investering
Under hösten 2016 valde Hasslacher att genomföra ytterligare en investering i virkestorkar. Valet föll på ytterligare en OTC-kanaltork, samma typ av anläggning som driftsatts i Sachsenburg. Den nya kanaltorken togs i drift under 2018.

Nerladdningar

Hasslacher rererenscase OTC

Dela på facebook