Nyhet

Kanaltork rätt för Balungstrand

Balungstrands Sågverk ser över hela sin torkpark och inleder nu en offensiv satsning med en kanaltork från Valutec.
– Det kändes som ett naturligt val, jag har gjort flera affärer med Valutec och vet vad de står för, säger Stefan Graaf, produktionschef.

Den nya kanaltorken kommer både att höja kapaciteten och förbättra ekonomin i den löpande driften hos Balungstrand.
– Det stod ganska klart från början att vi skulle ha en kanaltork från Valutec. Vi har en produktion på sågverket som är relativt homogen vilket underlättar, säger Stefan.

Balungstrand har en produktion på cirka 105 000 m3 sågad trävara per år.
– Vi sågar till största delen gran i dimensionen 47 mm och det passar kanaltorkningen väldigt bra plus att vi nyttjar kapaciteten bättre när vi kör löpande och slipper öppna och byta paket i kammartorkar. Det är en fråga om torkkostnad per kubikmeter, menar Stefan.

Investeringen är ett led i en större översyn av torkparken där man i första hand plockar bort fyra kammartorkar.
– Det känns bra att genomföra satsningen, det är gamla torkar som har gjort sitt och i gengäld får vi en modern och förbättrad torkteknik, säger han.

Att det blev just Valutec var självklart.
– Jag vet att Valutec fungerar bra och står för en hög kvalitet. Tillsammans med styrsystemet Valmatics ger det oss en helhetslösning som passar vårt sågverk. Jag såg ingen anledning att plocka in ett annat märke, säger Stefan.

Balungstrand har redan påbörjat en grundundersökning av markförhållandena på sågverket innan markarbetena tar vid så snart det är barmark. Kanaltorken beräknas står redo för drift i december 2019.
– Sågverket går för högtryck så vi ser positivt på framtiden, konstaterar Stefan.

Kontaktpersoner

Dela på facebook