Nyhet

Lanseringen är en milstolpe

Under våren har vi på Valutec lanserat vårt nya styrsytem Valmatics 4.0. Det är ett verktyg som vi lagt ner tiotusentals timmar på att utveckla och som vi tror tar virkestorkningen till nästa steg. Intresset för systemet från sågverksindustrin har också varit stort och det är många som investerat.

Det är knappast en nyhet för någon att vi vill vara i utvecklingens framkant. Delvis för att det inspirerar oss men mest av allt för att det hör till när man som vi vill bidra till en ökad användning av trä. För oss betyder det bland annat att utveckla styrsystem som klarar både de långa cyklerna som präglar vår industri och de möjligheter som skapas när smarta enheter kan kopplas samman och dela information. Det är vad vi byggt in i Valmatics 4.0, tillsammans med funktioner vars nödvändighet blivit tydlig under de senaste åren. Under den högkonjunktur som präglat branschen under de senaste åren har till exempel TC-kanaltorken blivit vår mest sålda typ av virkestork sett till omsättning. Vid det här laget har säkert många av er hört oss berätta om anledningarna – flexibilitet, kapacitet och friheten att blanda dimensioner i virkestorken. Det har gjort den till ett bra val på alla marknader runt om världen.

Det är en typ av virkestork som förstås också behöver ett komplett simulatorstöd vilket vi nu utvecklat. En annan fråga handlar om effektiv produktion. I en bransch med ständigt pressade marginaler måste alla resurser nyttjas på bästa sätt genom hela processen. För att virkestorkningen ska kunna genomföras på bästa sätt har vårt svar varit att skapa möjligheter att optimera processen utifrån kapacitet, önskad kvalitet och energiförbrukning. Ytterligare en faktor handlar om hur personalen nyttjar sin arbetstid. En stor förändring som präglat sågverken det senaste decenniet är att varje person förväntas kunna hantera fler typer av arbetsuppgifter. För att frigöra tid för de mest kvalitetskritiska momenten har vi utvecklat möjligheter att öka automatiseringen av torkprocessen, vilket gör att operatören kan ägna mer tid åt kvalitetsuppföljning, provtagning och planering som vi vet är viktigt för värdeutbytet. När simulatorn kan skapa riktigt bra torkscheman för alla typer av virke tror vi att helhetssynen på processen underlättas. Och det är bra för både sågverken och för operatörerna vars viktiga roll i produktionskedjan kan nyttjas ännu bättre.

Jag vill också passa på att tacka alla som kom för att besöka oss på Ligna. Att diskutera hur vi tillsammans kan möta utvecklingen i stort och samtala kring specifika lösningar på enskilda sågverk är viktigt ur alla aspekter. Inte minst i arbetet för att fortsätta utveckla virkestorkningen.

Glad sommar!
Robert

Dela på facebook