Nyhet

Med gott hopp om att snart gå mot ljusare tider

Det är dags att summera året och blicka framåt mot 2024. Efter några riktigt framgångsrika år för branschen innebar 2023 en rejäl inbromsning. Den ekonomiska oron var inte isolerad till vår bransch, utan har präglat många delar av samhället.

Jag vågar säga att sågverksindustrin är en av de sektorer som är absolut bäst rustade för att hantera den här typen av svängningar. En viktig del är det långsiktiga förhållningssättet och vetskapen att konjunkturen kommer att vända uppåt igen. Det ger trygghet att våga vässa processer och arbeta för att förbättra verksamheten, även i tuffare tider. Det är fantastiskt att få vara del av.

Jag vill också med det tacka för både förtroenden och samarbete under året som gått. Det finns all anledning att vara hoppfull inför framtiden och oavsett marknadsläge kommer vi att göra vårt bästa för att stötta er och för att användandet av trä ska öka.

För dig som känner oss på Valutec så vet du att vi vill ligga i framkant. Hållbarhet är ett område där vi tagit ett helhetsgrepp under de senaste åren och där vi vill leda utvecklingen framåt inom vårt område.

Vi ser det som ytterligare en aspekt på kvalitet där vårt arbete både handlar om att säkerställa ett lågt klimatavtryck genom smarta materialval och konstruktioner, men också en social hållbarhet där arbetsmiljön och säkerheten runt torken är centrala delar. Den ekonomiska aspekten på hållbarhet handlar för oss i hög grad om att konstruera anläggningar som kan leverera marknadens bästa torkprocesser över mycket lång tid.

Vi ser fram emot att ses igen under 2024.

God jul och gott nytt år!

Hälsningar,
Robert Larsson

Kontaktpersoner

Dela på facebook