Nyhet

Ökning i Braviken

Ett av Sveriges största sågverk fortsätter att investera. Holmen Braviken har beställt två OTC-kanaltorkar från Valutec med en sammanlagd kapacitet på cirka 150 000 kubikmeter.
– Vi vill ha ett rationellt flöde på sågverket och kanaltorkarna passar oss bra, säger Victor Holmquist, teknisk chef hos Holmen Braviken.

Investeringen är del av en investeringsplan som beslutades under förra året och som innefattar 170 miljoner för att öka produktionen. Förutom virkestorkarna omfattar investeringsprogrammet även ett nytt justerverk.

Efter att investeringsprogrammet är fullt genomfört kommer Holmens totala produktion av trävaror att öka till drygt en miljon kubikmeter.
– Vi har en investeringsplan som vi följer och har för avsikt att öka för varje år. Det här är ett steg i rätt riktning, säger Victor och fortsätter:
– Braviken är designat för högre kapaciteter så det känns naturligt att satsa på nya kanaltorkar och ett nytt justerverk. Vi har goda erfarenheter från Valutec och är nöjda med de torkar som finns och då låg det nära till hands att fortsätta på det spåret, säger Victor.

OTC-kanaltorkarna ska användas för att torka grova centrumdimensioner och bygger på patenterad teknik som minimerar risken för sprickbildning även för grövre dimensioner.
– Vi har sedan tidigare en TC-kanaltork och med de här inköpen är vi uppe i sex OTC-torkar samt tre kammartorkar men det finns utrymme för fler om behovet uppstår i framtiden. Vårat sortiment passar även bra för kanaltorkar, säger Victor.

I leveransen till Braviken ingår även Valmatics 4.0, den nya generationens styrsystem som har integrerat simulatorstöd för alla torkmodeller och som precis som tidigare optimerar processen utifrån energi, kapacitet och kvalitet. Med Valmatics 4.0 kan även torkprocessen helt automatiseras.
– Särskilt simuleringsverktygen tror jag hårt på. Det är något som kommer att underlätta för vår torkpersonal, menar han.

De nya torkarna driftsätts under nästa år. Då även de tidigare virkestorkarna på sågverket levererats av Valutec (1st 10-zon TC-kanaltork, 4st OTC-kanaltorkar och 3 st truckmatade kammartorkar) fortsätter Holmen Braviken ha en helt Valutec-märkt torkpark.

Kontaktpersoner

Dela på facebook