Nyhet

SCA Gällö och Södra Wood Långasjö investerar i ny typ av TC-tork

SCA Gällö och Södra Wood Långasjö har  investerat i varsin TC-tork från Valutec. Båda torkarna är av en ny typ med plats för tre virkespaket på i blåsdjup istället för två. För sågverksanläggningar med utrymmesbrist kan den nya bredare byggnaden vara en fördel. 

SCA Gällö i Bräcke var först ut med att investera i den nya modellen och just utrymmet var en viktig faktor när de valde leverantör.

– Genom en tork med större blåsdjup kan vi öka torkkapaciteten utan att behöva bygga den väldigt lång. Det var en viktig faktor när vi investerade, liksom att Valutec bygger väldigt bra torkar, vilket vi är trygga med efter ett långt samarbete, säger Urban Wiklund, platschef på SCA Gällö.  

TC-torken i Gällö har sex zoner och en kapacitet på 75 000 m3 för granvirke i dimensionerna 16 till 38 millimeter. Investeringen är ett led i Gällös arbete med att öka sågverkets torkkapacitet som nu växer från 260 000 m3 per år till ca 330 000 m3 per år.

Även Södra Wood Långasjö har investerat i en TC-tork med större blåsdjup. Den har åtta zoner och en kapacitet på 115 000 m3, vilket gör anläggningen till en av Sveriges största. Den kommer främst att användas för virke med dimensioner mellan 19 och 32 millimeter med en nedtorkning till 18 procents fuktkvot.  

– För oss handlar investeringen om kvalitetsförbättringar och den genomförs också för att möta en framtida volymökning. Valutecs erbjudande var det mest kostnadseffektiva, säger Daniel Nolin, projektledare på Södra Wood Långasjö.

Hos Valutec ser man TC-torkarna med ökat blåsdjup som en del av företagets löpande utveckling.

– Det här handlar främst om att vi lyssnat på kunder med behov av en annan utformning på torkbyggnaden, men självklart med bibehållen kvalitet. Vi kunde lösa den utmaningen på ett bra sätt och ser fram emot att starta projekten med SCA och Södra Wood, säger Thomas Wamming, utvecklingschef på Valutec. 

Dela på facebook