Nyhet

Setra Hasselfors investerar i en TC-kanaltork från Valutec och ökar torkkapaciteten

Setra Hasselfors investerar i en TC-kanaltork från Valutec med en årskapacitet på över 150 000 m3.
– Vi har sedan tidigare goda erfarenheter att arbeta med Valutec. 2011 installerade de två FB-kanaltorkar hos oss så vi känner varandra väl och vet att vi får ett smidigt och okomplicerat projektgenomförande, säger Jonas Fintling, platschef Setra Hasselfors.

Setra Hasselfors i Örebro län är ett anrikt gransågverk som etablerades redan 1908. 2019 producerade man 310 000m3 och produkterna levereras till kunder i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. Investeringen i virkestorken görs i första hand för att ersätta sex äldre kammartorkar men den möjliggör även en framtida kapacitetsökning.  Valutec har genom åren levererat ett flertal torkar till sågverken i Setra Group.
– Det känns hedrande att vi får fortsätta att leverera till Setra. Jag ser det som ett fint kvitto på vårt samarbete och vi ser fram emot att starta projektet, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

Setras första TC
Med investeringen i en TC-tork till Hasselfors följer Setra Group en tydlig trend i sågverksvärlden. Den nya generationens TC-torkar från Valutec har de senaste åren sålts till sågverk över hela världen och öppnat upp nya marknader för företaget.
– Det som ligger bakom tekniksprånget är tusentals utvecklingstimmar där vi studerat, utvärderat, testat och uppfunnit nytt i alla delar av en sorts virkestork som i sin första form användes redan 1927, säger Larsson.

Den stora förbättringen handlar om sättet att styra temperatur och lufthastighet individuellt i olika zoner med hjälp av integrerad simulatorteknik. Tack vare utvecklingen kan sågverket med stor frihetsgrad välja dimensioner på virket som ska torkas, något som tidigare inte varit möjligt i en kanaltork.
– TC-torkens kapacitet och flexibilitet tilltalar oss. En annan bonus med den är att vi inte låser oss vid en paketstorlek om vi i framtiden vill gå över till större paket för att minska pakethanteringen och ytterligare öka torkkapaciteten, säger Fintling.

TC är en förkortning för tvärcirkulation och principen bygger på att virkespaketen satsas på längden genom zoner där luften cirkulerar tvärs kanalens längdriktning. Det gör det möjligt att reglera klimatet separat i olika zoner, enligt ett schema som ligger mycket nära en kammartorks idealschema.

Virkestorken levereras med Valutecs nya styrsystem Valmatics 4.0 som möjliggör att  TC-torkens funktioner utnyttjas till fullo. Valmatics 4.0 är det enda styrsystemet som kombinerar simulatorteknik med adaptiv styrning och som möjliggör optimering av kapacitet, kvalitet och energiförbrukning samtidigt.

Montaget av virkestorken påbörjas i sommar och anläggningen beräknas tas i drift under november.

Kontaktpersoner

Dela på facebook