Nyhet

Utveckling på flera plan

När vi träffat er i sågverksindustrin på branschmässor den senaste tiden har vi haft med oss ett nytt inslag, nämligen möjligheten att genom så kallad ”virtual reality” kliva in i en helt ny TC-kanaltork. Att ta på sig VR-glasögonen och ta klivet in i en torkanläggning har varit mycket uppskattat och för oss så är det främst ett bra sätt att visa våra anläggningar.

För alla er som känner oss väl är det knappast någon överraskning att det är en lösning som använder den senaste tekniken. Utveckling har alltid legat oss varmt om hjärtat, vi har genom åren tagit fram ett flertal banbrytande innovationer och patent, och vi söker hela tiden sätt att förbättra oss, på alla plan.

Just nu driver vi, i samverkan med institutioner och industripartners, fler än tio parallella utvecklingsprojekt där vårt mål hela tiden är att hitta sätt att öka värdeskapandet hos anläggningarna genom förbättrade torkprocesser och arbetsflöden för operatörerna.

Det är en löpande satsning som visar de krav vi sätter på oss själva när det handlar om att leda utvecklingen inom virkestorkningen framåt.

Jag hoppas också att ni tar chansen att delta vid KO Societys nästa träff i Tällberg. Vi är stolta över att stå bakom ett öppet nätverk som ger alla aktiva inom virkestorkning möjligheten att bidra till och delta i utvecklingen. Inte minst är det ett viktigt forum som bidrar med många kloka insikter som vi tar med oss in i våra projekt.

Hälsningar,

Robert Larsson

Dela på facebook