Nyhet

Värdefulla möten på Ligna

I maj fanns Valutec i vanlig ordning med som en av utställarna på världens största sågverksmässa, Ligna i Hannover. Upplevelsen från företagets håll var att besökarna var något färre än tidigare år men att mässan bjöd på en rad värdefulla möten.

– För oss är det alltid värdefullt att få träffa sågverksmänniskor. Det är ett bra tillfälle att lyfta blicken och bli berikad med inspel som ger nya tankar, säger Eric Johansson, marknadschef på Valutec.

Sågverksindustrin står mitt i omställningen, där megatrender som automation och hållbar omställning är två fokusområden. Det finns ett stort intresse för erbjudanden som kan hjälpa sågverken ta kliv framåt, men de måste samtidigt vara konkreta och affärsmässigt kloka.

– Vår analys är att fördelar kopplat till både automation och hållbarhet måste vara enkla att använda och integrera med övriga processer på sågverket. Dessutom ska de helst bidra till en ökad kvalitet, en absolut lägstanivå är att de aldrig får tumma på just den faktorn, säger Eric och fortsätter:

– Det är det tankesätt som ligger bakom exempelvis optimeringen som vi erbjuder i Valmatics 4.0, man måste kunna optimera på alla parametrar samtidigt. Det är likadant för ett sågverk som investerar hållbart, de vill samtidigt göra en god affär och utveckla arbetsmiljön kring torken.

Bland erbjudanden som Valutec lanserat på senare tid finns bland annat effektivare elmotorer med, som sänker energikostnaderna och har en betydligt längre livslängd.

På kundsidan var det tydligt att Valutecs framgångar med att lansera TC-kanaltorkar i Nordamerika gett eko runt om i branschen. I dagsläget har Valutec driftsatt 8 TC-kanaltorkar i Kanada och USA.

– Vi hade ett stort intresse från aktörer som är baserade runt om i hela Nordamerika. När vi klev in i Nordamerika för 6 år sedan var vi beredda på att det skulle vara ett långsiktigt åtagande och det har det varit. Det är en flexibel torktyp som egentligen passar marknader runt om i världen och vi ser en fortsatt stor potential, både i Nordamerika och i Europa.

Ligna lockade 1300 utställare från 50 länder. Mässan, som genomfördes mellan 15-19 maj, uppskattade i ett tidigt skede att besökarantalet uppgick till cirka 80 000 personer.

Kontaktpersoner

Dela på facebook