Nyhet

Sänk era elkostnader med Valmatics 4.0

I tider där spotpriserna* på el kan variera från 40 till 500 kronor per MWh blir det angeläget att styra elintensiva verksamheter i betydligt större detalj. Som en direkt följt av detta har vi utvecklat en ny funktion i Valmatics 4.0 som hjälper sågverk att minska elförbrukningen i sina torkar under de timmar på dygnet då elkonsumtionen är som högst.

Tekniken kan även bidra till att sänka elpriset för hushållen i samma elprisområde, genom att topparna i energianvändningen sänks när elintensiva industrier styr om delar av sin elanvändning.

Sedan tidigare finns en generell eloptimeringsfunktion och en funktion för pannstyrning i Valmatics 4.0. Det har kompletterats med en funktion för spotprisoptimering, där vi reglerar fläktarna efter aktuella spotpriser. Eftersom påverkan på elförbrukningen blir större än sänkningen av fläktarnas varvtal, sänker man elkostnaden markant redan vid några få procents sänkning av varvtalen. Till exempel innebär en sänkning av varvtalet med åtta procent en effektbesparing på nästan 25 procent. Så länge varvtalen endast sänks under kortare perioder klarar man dessutom av att bibehålla produktionskapaciteten.

Systemet med spotpriser på Nordpool innebär att man får nästa dygns spotpriser dagen innan. De importeras till Valmatics 4.0 och ligger till grund för den nya spotprisoptimeringsfunktionen som automatiskt sänker fläktarnas varvtal under den tid, en eller några få timmar, då priset är mycket högre än dygnsgenomsnittet. Lyckas man minska förbrukningen från elintensiva industrier, under de timmar då elpriset är som högst, kan detta få stor betydelse för prisbilden totalt, inte minst i de sydliga elområdena 3 och 4.

 

*Elpriserna som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool kallas spotpris. Spotpriset varierar från timme till timme utifrån tillgång och efterfrågan. Spotpriset avgörs dels av vilken typ av el som finns tillgänglig, dels hur mycket el elleverantörerna behöver köpa in för att fylla sina kunders behov. För den aktiva elkonsumenten finns det pengar att spara på att hålla koll på spotpriset över dygnet och förlägga elintensiva aktiviteter till timmar med lågt spotpris. Det kan handla om att köra en maskin tvätt efter midnatt eller att ladda elbilen över natten, när priset som regel är lågt.

Kontaktpersoner

Dela på facebook