Nyhet

Valutecs försäljning till Centraleuropa går för högtryck!

Det senaste halvårets försäljning till Tyskland och Österrike uppgår till ett ordervärde på drygt 250 miljoner kronor för Valutec. Företaget har sålt totalt tio kanaltorkar till marknaderna under perioden vilket är en fyrdubbling jämfört med årsgenomsnittet de senaste fem åren.

Låga timmerpriser tillsammans med en hög efterfrågan på träprodukter innebär att sågverken i Centraleuropa går på offensiven och investerar i ökad kapacitet. En stor anledning till den ökade efterfrågan är omställningen till ett ökat byggande i trä. Till exempel har förädlade träprodukter som byggdelar i KL- och limträ tagit marknadsandelar från stål och betong. Det har i sin tur medfört högre kvalitetskrav från kunderna.

– De höjda kvalitetskraven på de här marknaderna har skapat öppningar för våra kanaltorkar. Vår långsiktiga strategi och teknologiska utveckling har utgått från tanken att vi ska vara marknadens bästa val när det handlar om att optimera både kvalitet, kapacitet och energiförbrukning, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

De högre kvalitetskraven har också medfört att större volymer av virke behöver torkas i moderna anläggningar.

– Det gör att fler sågverk behöver investera och många har valt våra kanaltorkar när de expanderat. Det är ett fint kvitto för oss och resultatet av ett långsiktigt arbete för att introducera produkterna på marknaden. För många sågverk i Centraleuropa innebär kanaltorkarna ett nytt sätt att arbeta och för oss har det varit viktigt att sänka trösklarna genom att erbjuda utbildning och nära samarbeten.  

Valutec är världsledande inom segmentet kanaltorkar och har ett heltäckande erbjudande med ett flertal patentskyddade modeller. Gemensamt för kanaltorkar är hög kapacitet och kvalitet samt att ett jämnt flöde av virke ger en mycket konkurrenskraftig energiförbrukning per kubikmeter.

Valutecs kunder är både större koncerner och privatägda sågverk och totalt har tio kanaltorkar sålts på marknaderna det senaste halvåret.

– Både i Centraleuropa och i övriga världen har våra TC-kanaltorkar öppnat dörrar. Det är en modell som tar vara på kanaltorkens kapacitetsfördelar samtidigt som den erbjuder full flexibilitet att blanda dimensioner och typer av virke, säger Larsson.

Valutec byggde den första moderna TC-kanaltorken i Sverige för tio år sedan. Därefter har modellen sålts både till Ryssland, Centraleuropa och Nordamerika och totalt handlar det om mer än 20 TC-kanaler som nu är i drift runt om i världen.

Kontaktpersoner

Dela på facebook