Nyhet

Ledare: Valmatics tysta fördelar

Redan har det första kvartalet gått och vi på Valutec ser ett ökande intresse att investera bland sågverken. Bland annat hos svenska Siljankoncernen som du kan läsa mer om i det här nyhetsbrevet. Helt klart är att det finns ett stort behov av såväl kammartorkar och kanaltorkar. Jag tror och tycker att det är en bra utveckling där vi ser torkparker som kan se väldigt olika ut sinsemellan – de är och ska vara anpassade efter produktionen på varje sågverk.

Trä är förstås ett av de bästa svaren på hur vi möter klimatutmaningarna här och nu. När vi ersätter fossila material med biobaserade, så är det en direkt klimatnytta, förutsatt att virket kommer från ett hållbart skogsbruk.

Samtidigt är just det faktum att trä är biobaserat något som gör virkestorkningen till en så stor utmaning. Våra anläggningar hanterar bräder och plank med vitt skilda ingångsvärden. Det är det som vi ska kunna lösa genom robusta och smarta anläggningar utrustade med riktigt bra styrsystem.

Jag hoppas att du tar möjligheten att läsa om vad Thomas Nordström på Siljan tycker att vårt styrsystem gjort för nytta i deras verksamhet. Jag blir stolt över att höra hur det hjälpt honom att kunna lyfta blicken och fokusera på mer övergripande aspekter av sin verksamhet. Det är kanske en nytta med tryggheten i vårt styrsystem som vi talat för lite om tidigare. För även det, är förstås en vinst som visar sig på sista raden.

Dessutom ser vi förstås fram mot att träffa hela sågverksvärlden på Ligna i Hannover, Tyskland, den 22–26 maj. Vi kommer i vanlig ordning att åka ner med ett team av experter, redo att diskutera lösningar på de utmaningar ni ser i era processer, med anknytning till virkestorkningen. På Ligna erbjuder vi också möjligheten till en virtuell tour i en TC-kanaltork. Förutom att det är en upplevelse i sig ger det också en konkret bild av hur anläggningen är byggd och fungerar.

Hälsningar,

Robert Larsson

Dela på facebook