Nyhet

Vi tar sikte mot 2019 - och en allt viktigare roll för trä

När ett år går mot sitt slut är det vanligt att summera det. Den här gången väljer jag istället att se framåt. Den bestående förändring jag tror att vi är på väg mot är en ny roll för trä som material.

Vi i norra Europa, som byggt med trä länge, använder nu trä i allt mer avancerade konstruktioner. På andra håll i världen, där trä ofta använts för enklare användningsområden, tas också stora steg. Från möbeltillverkning till stommar för flerbostadshus.
Ett tacksamt exempel för att åskådliggöra utvecklingen är Kina, då det knappast finns ett land eller en bransch i världen som inte tittar på hur Kina agerar. Ser vi till vårt område så har trävaruköpen i Kina ökat kraftigt under de senaste tio åren från 3 miljoner kubikmeter till närmare 25 miljoner kubikmeter. Mycket kan tillskrivas landets kraftiga tillväxt, men alldeles oavsett det är det positivt att trä får en allt viktigare roll i den utvecklingen, på bekostnad av fossilt baserade material.
För just det är den viktigaste utvecklingen – att trä tar sig in på nya marknader och används till mer än vad det gjorde igår. Vår roll i det är som alltid att se till att rätt produkt håller rätt kvalitet och att produktionen är effektiv – så att sågverken kan nå de marginaler som krävs för att satsa vidare. Det tänker vi fortsätta med 2019 och många år framöver,

God Jul och Gott Nytt År, Robert Larsson

Kontaktpersoner

Dela på facebook