Nyhet

Vida Alvesta investerar i ytterligare en kanaltork från Valutec

Vida Alvesta har valt att investera i en kanaltork från Valutec. Affären är den andra på kort tid mellan Valutec och Vida Alvesta, som för fem år sedan valde en torklösning av samma typ. Investeringen höjer torkkapaciteten hos Vida Alvesta från cirka 175 000 m3 till 225 000 m3 och bidrar till att utjämna produktion och underlätta lagerhantering.

– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Valutec. De är mycket kunniga och har en bra support. Därför såg vi ingen anledning att byta leverantör, säger Christian Drott, vd hos Vida Alvesta.

Anläggningen som ska levereras är en 2-zons FB-kanaltork, vilket innebär att torkningen sker i två separata zoner. Den första zonen ger snabbare uppfuktning vilket minskar risken för torksprickor i intagsänden. Den andra zonen fungerar som en utjämningszon och ger en minskad fuktspridning. Kanaltorken är utrustad med Valutecs styrsystem Valmatics, och kommer uteslutande att användas för att torka gran ned till en fuktkvot av 18 procent.

– Att valet föll på ytterligare en FB var ganska självklart. Logistiskt är det smidigt med kanaltorkar samtidigt som vår befintliga FB-kanal löpt problemfritt utan driftstörningar. Genom att placera den nya torken vägg i vägg med den befintliga hittade vi dessutom en ekonomisk fördelaktig lösning för båda parter, säger Christian.

Vida är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med cirka 950 anställda på 18 produktionsanläggningar, varav nio sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. Ca 85 procent av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien.

– Det känns roligt att få vara med och fortsätta bidra till Vida Alvestas utveckling. Vi känner varandra väl och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Vida, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

Kanaltorken levereras och monteras under hösten och tas i drift i november. Hos Vida Alvesta finns sedan tidigare tio kammartorkar och en kanaltork från Valutec.

Nerladdningar

Kontaktpersoner

Dela på facebook