Höglandssågen

Familjeägda Höglands Såg och Hyvleri driver tre sågverksanläggningar i Örnsköldsvik kommun. Koncernens totala årsproduktion är ca 250 000 m3. Huvudmarknaderna finns i Sverige, Storbritannien och Nordafrika.

Besök Höglandssågen>>

Dela på facebook