Norra Kåge

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 16 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Norra omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier drygt 400 000 kubikmeter trävaror

Besök Norra Skogsägarna>>

Dela på facebook