Södra Timber, Värö

Södra har haft sågverk på Värö sedan 1974, men den nya anläggningen togs i drift 2011 och var fullt utbyggd 2014. 2015 var Värö Sverigse största sågverk med en produktion på nära 600 000 m3.
Produktionen på sågverket i Värö sågverk består till 80 procent av gran och 20 procent av furu. Huvudmarknaderna för produktionen finns i Storbritannien och USA, men sågverket levererar också till Kina, Korea, Tyskland, Holland, Belgien och Sverige. Och full produktionskapacitet är ännu inte uppnådd

Besök Södra Timber>>

Dela på facebook